معنی و ترجمه کلمه edge detection به فارسی edge detection یعنی چه

edge detection


اشکارسازى لبه ها
کامپيوتر : الگوريتمى که با استفاده از ان يک کامپيوتر يا ادم مصنوعى مى تواند بفهمد که چه اشيايى را مى بيند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها