معنی و ترجمه کلمه edge perforated به فارسی edge perforated یعنی چه

edge perforated


لب سوراخ ،با سوراخهاى لبه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها