معنی و ترجمه کلمه edge sharpening به فارسی edge sharpening یعنی چه

edge sharpening


کامپيوتر : دقيق کردن لبه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها