معنی و ترجمه کلمه edge triggered به فارسی edge triggered یعنی چه

edge triggered


با رها شدگى لبه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها