معنی و ترجمه کلمه edgeless به فارسی edgeless یعنی چه

edgeless


بى لبه ،کند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها