معنی و ترجمه کلمه edging machine به فارسی edging machine یعنی چه

edging machine


ماشين لبه خم کنى ،ماشين لب خم کنى( ورق)
علوم مهندسى : دستگاه خم کننده لبه فلزات
معمارى : ماشين لب خم کنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها