معنی و ترجمه کلمه edict of emancipation به فارسی edict of emancipation یعنی چه

edict of emancipation


منشور ازادى ،فرمانى که به تاريخ سوم مارس 1861 به وسيله الکساندر دوم امپراطور روسيه صادر و به موجب ان به" سرفها "يعنى ثلث جمعيت روسيه که فاقد ازادى واقعى بودند
قانون ـ فقه : ازادى بى قيد و شرط اعطا شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها