معنی و ترجمه کلمه edification به فارسی edification یعنی چه

edification


تهذيب اخلاق ،تعليم ،تقديس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها