معنی و ترجمه کلمه edificatory به فارسی edificatory یعنی چه

edificatory


بناکننده ،تهذيب کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها