معنی و ترجمه کلمه edifice به فارسی edifice یعنی چه

edifice


عمارت ،ساختمان بزرگ مانند کليسا
معمارى : ساختمان بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها