معنی و ترجمه کلمه edison screw cap به فارسی edison screw cap یعنی چه

edison screw cap


علوم مهندسى : سر پيچ اديسون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها