معنی و ترجمه کلمه editing run به فارسی editing run یعنی چه

editing run


کامپيوتر : در پردازش دسته اى برنامه ويرايش کننده داده را از نظر درستى ظاهرى بررسى کرده و هر گونه اشتباه را براى تصحيح و ارائه مجدد مشخص مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها