معنی و ترجمه کلمه editing به فارسی editing یعنی چه

editing


تصحيح ،ويرايش
کامپيوتر : ويرايش
بازرگانى : تعديل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها