معنی و ترجمه کلمه editorialize به فارسی editorialize یعنی چه

editorialize


(روزنامه نگارى )سرمقاله نوشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها