معنی و ترجمه کلمه educability به فارسی educability یعنی چه

educability


روانشناسى : اموزش پذيرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها