معنی و ترجمه کلمه educable mentally retarded به فارسی educable mentally retarded یعنی چه

educable mentally retarded


روانشناسى : عقب مانده ذهنى اموزش پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها