معنی و ترجمه کلمه education به فارسی education یعنی چه

education


تحصيلات ،تعليم و تربيت ،اموزش و پرورش
روانشناسى : اموزش و پرورش
بازرگانى : اموزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها