معنی و ترجمه کلمه educational به فارسی educational یعنی چه

educational


اموزشى ،پرورشى ،مربوط به اموزش و پرورش ،فرهنگى
روانشناسى : تربيتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها