معنی و ترجمه کلمه educator به فارسی educator یعنی چه

educator


معلم ،مربى ،فرهيختار
روانشناسى : پرورشکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها