معنی و ترجمه کلمه edulcoration به فارسی edulcoration یعنی چه

edulcoration


عمل شيرين کردن ،دفع موادنمکى يا اسيدى( ازاب)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها