معنی و ترجمه کلمه edward's personal preference schedule به فارسی edward's personal preference schedule یعنی چه

edward's personal preference schedule


روانشناسى : مقياس ادوارد براى رجحانهاى شخصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها