معنی و ترجمه کلمه eelgrass به فارسی eelgrass یعنی چه

eelgrass


(گ.ش ).علف مارماهى که گياهى است دريايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها