معنی و ترجمه کلمه efective به فارسی efective یعنی چه

efective


فعال ،حقيقى ،بالفعل ،واجد صلاحيت براى خدمت ،موثر
قانون ـ فقه : قابل اجرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها