معنی و ترجمه کلمه effect and cause به فارسی effect and cause یعنی چه

effect and cause


بازرگانى : معلول و علت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها