معنی و ترجمه کلمه effective address به فارسی effective address یعنی چه

effective address


نشانى موثر
کامپيوتر : ادرس موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها