معنی و ترجمه کلمه effective area به فارسی effective area یعنی چه

effective area


معمارى : سطح موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها