معنی و ترجمه کلمه effective capacity به فارسی effective capacity یعنی چه

effective capacity


علوم مهندسى : ظرفيت موثر
عمران : گنجايش مفيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها