معنی و ترجمه کلمه effective collision cross-section به فارسی effective collision cross-section یعنی چه

effective collision cross-section


الکترونيک : سطح مقطع برخورد موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها