معنی و ترجمه کلمه effective demand به فارسی effective demand یعنی چه

effective demand


تقاضاى موثر
بازرگانى : تقاضاى موثر عبارت است از مقدار کالائى که خريداران در قيمت هاى موجود مايل و قادر به خريد ان هستند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها