معنی و ترجمه کلمه effective depth به فارسی effective depth یعنی چه

effective depth


عمران : ارتفاع مفيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها