معنی و ترجمه کلمه effective diameter به فارسی effective diameter یعنی چه

effective diameter


علوم مهندسى : قطر موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها