معنی و ترجمه کلمه effective field به فارسی effective field یعنی چه

effective field


شيمى : ميدان موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها