معنی و ترجمه کلمه effective grain diameter به فارسی effective grain diameter یعنی چه

effective grain diameter


عمران : قطر موثر دانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها