معنی و ترجمه کلمه effective input (output) capacitance به فارسی effective input (output) capacitance یعنی چه

effective input (output) capacitance


ظرفيت موثر ورودى( خروجى)
الکترونيک : ظرفيت موثر ورودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها