معنی و ترجمه کلمه effective input admittance به فارسی effective input admittance یعنی چه

effective input admittance


الکترونيک : گذرايى موثر ورودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها