معنی و ترجمه کلمه effective output admittance به فارسی effective output admittance یعنی چه

effective output admittance


الکترونيک : گذرايى موثر خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها