معنی و ترجمه کلمه effective output impedance به فارسی effective output impedance یعنی چه

effective output impedance


الکترونيک : ناگذرايى موثر خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها