معنی و ترجمه کلمه effective porosity به فارسی effective porosity یعنی چه

effective porosity


عمران : تخلخل موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها