معنی و ترجمه کلمه effective pressure به فارسی effective pressure یعنی چه

effective pressure


عمران : فشار موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها