معنی و ترجمه کلمه effective radius of a well به فارسی effective radius of a well یعنی چه

effective radius of a well


عمران : شعاع موثر چاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها