معنی و ترجمه کلمه effective range به فارسی effective range یعنی چه

effective range


برد موثر
علوم نظامى : برد موثر جنگ افزار
علوم دريايى : برد موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها