معنی و ترجمه کلمه effective resistance به فارسی effective resistance یعنی چه

effective resistance


الکترونيک : مقدار مقاومت موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها