معنی و ترجمه کلمه effective size of grain به فارسی effective size of grain یعنی چه

effective size of grain


قطر موثر ذرات
عمران : اندازه موثر ذرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها