معنی و ترجمه کلمه effective stimulus به فارسی effective stimulus یعنی چه

effective stimulus


روانشناسى : محرک موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها