معنی و ترجمه کلمه effective stress به فارسی effective stress یعنی چه

effective stress


عمران : تنش موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها