معنی و ترجمه کلمه effective thickness of a wall به فارسی effective thickness of a wall یعنی چه

effective thickness of a wall


عمران : ضخامت موثر ديوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها