معنی و ترجمه کلمه effective throat به فارسی effective throat یعنی چه

effective throat


علوم مهندسى : گلوگاه موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها