معنی و ترجمه کلمه effective unit weight به فارسی effective unit weight یعنی چه

effective unit weight


عمران : وزن مخصوص موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها