معنی و ترجمه کلمه effective wind به فارسی effective wind یعنی چه

effective wind


باد سمتى
علوم نظامى : مولفه باد موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها