معنی و ترجمه کلمه effectiveness clock به فارسی effectiveness clock یعنی چه

effectiveness clock


دايره کارامدى پدافند هوايى
علوم نظامى : دايره اى که نتايج تجزيه و تحليل ميزان کفايت پدافند هوايى را نشان مى دهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها